ਉਤਪਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸੀ.ਈ

ਸੀ.ਈ

EP08--CE

EP08--CE

EP08-FCC

EP08-FCC

EP08-ICES

EP08-ICES

EP08-RoHS

EP08-RoHS

F10 CE

F10 CE

F10 FCC

F10 FCC

F10 ROHS

F10 ROHS

F11 Pro--CE_00

F11 Pro--CE_00

F11 Pro--FCC_00

F11 Pro--FCC_00

F11 Pro--PSE

F11 Pro--PSE

F11 ਪ੍ਰੋ--ROHS_00

F11 ਪ੍ਰੋ--ROHS_00

F15--CE

F15--CE

F15--FCC

F15--FCC

F15-FCC-ID

F15-FCC-ID

F15--PSE

F15--PSE

F15--ROHS

F15--ROHS

F16 CE

F16 CE

F16 ROHS

F16 ROHS

F16 -FCC

F16 -FCC

F16-FCC-ID

F16-FCC-ID

F16-PSE

F16-PSE

F16-Qi

F16-Qi

F20 CE

F20 CE

F20 FCC

F20 FCC

F20 Qi

F20 Qi

F20 ICES

F20 ICES

F20-RoHS

F20-RoHS

FCC

FCC

P1-CE-LVD

P1-CE-LVD

P1-CE-RED

P1-CE-RED

P1-FCC-ID

P1-FCC-ID

P1-ਰੋਸ਼

P1-ਰੋਸ਼

P2 CE LVD

P2 CE LVD

P2 CE RED

P2 CE RED

P2- ਰੋਸ਼

P2- ਰੋਸ਼

P2-FCC ID

P2-FCC ID

P2-UL2056 TR_00

P2-UL2056 TR_00

ROHS

ROHS